Gemensam aktion för dubbelspår

Senast 2030 behöver ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla stå klart och det bör sedan förlängas till Norge….