Ger klartecken för ny gång- och cykelväg

Samhällsbyggnadsnämnden ger klartecken att förlänga cykelvägen längs väg 721 in mot Skärhamn. Det handlar om en sträcka på en dryg…