Gert Kjellberg överklagar förlikning

Den förlikning som Tjörns kommun och ett försäkringsbolag nyligen enats om efter en översvämning hos en företagare i Skärhamn överklagas….