Prognosen är god för kemiklustret i Stenungsund. Dock är rekryteringen av ny arbetskraft ett fortsatt problem inom branschen. Arkivfoto

Goda prognoser för kemiindustrin

Den svenska kemiindustrin ser ljust på de närmaste åren med en god ekonomisk utveckling. Det stora problemet i branschen är bristen på utbildad arbetskraft – inte minst tekniker och ingenjörer.

Det här konstaterar fackförbundet Unionen som nyligen kom med en konjunkturrapport om läget i svenskt näringsliv. Unionen konstaterar att den svenska basindustrin har utvecklats positivt sedan i våras och 60 procent av Unionens fackklubbar bedömer lönsamheten som stark eller mycket stark. Kemiindustrin är en av de branscher där den ekonomiska utvecklingen ser ut att vara gynnsam. Exporten under det kommande halvåret ser stark ut och konjukturläget ser positivt ut för branschen.

Vad gäller sysselsättningen gör man bedömningen att antalet tjänstemän kommer att bli ungefär oförändrat samtidigt som industrin i stort kan komma att minska antalet tjänstemän totalt.

Katarina Lundahl, chefsekonom hos Unionen, berättar i en kommentar att det stora bekymret för kemiindustrin är just att man saknar rätt kompetens och har en brist på ingenjörer och andra tekniker:

– Det är den stora utmaningen för oss och det finns ett starkt behov av att fortsätta en satsning på högskoleutbildningar – inte minst av ingenjörer. Just satsningarna på höjd kompetens är oerhört viktig inom hela näringslivet och inte minst inom kemiindustrin.

Hon konstaterar att dagens kompetensbrist gör att Sverige inte fullt ut kan utnyttja högkonjunkturen till att skapa välstånd och fler jobb. Kemiindustrin är en av de branscher där detta är tydligt.

Unionen  efterlyser också i sin rapport möjligheter att läsa fler kortare kurser på högskolan.

– Om vi inte satsar lägger företagen jobben någon annanstans och vi missar svenska jobb. Att satsa på kompetensutveckling är inte minst viktigt för att få igång en jobbkedja där redan yrkesverksamma går vidare till mer avancerade tjänster och frigör jobb till andra, konstaterar Katarina Lindahl.

Lokalt är det också så att satsningar görs på alla händer för att öka antalet unga som utbildar sig vidare inom yrken vid den petrokemiska industrin.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar