GR tar över Stenungsunds kalkningsprojekt

Göteborgsregionens kommunalförbund kommer att ta över kalkningsverksamheten i Stenungsund helt från kommunen. GR har redan idag det praktiska ansvaret för…