En tennisplan tillåts inte stoppa ett nybygge. Foto: Arkiv

Granntvist om tennisbana och nybygge

Kan en privat tennisbana nära tomtgränsen vara ett skäl att stoppa ett nybygge av ett bostadshus? Det här ovanliga ärendet har mark- och miljödomstolen i Vänersborg nyligen avgjort efter en tvist mellan två grannar på Orust.

Det är en kommunpolitiker på Orust som vill bygga ett nytt hus på östra Orust och kommunen har beviljat förhandsbesked. Det har emellertid blivit bråk om nybygget sedan två sommarboende grannar som arrenderar ett markområde till tomten i närheten vill att nybygget ska stoppas. Detta eftersom det kan bli störningar då de har sin tennisbana i närheten och att det kan bli störningar både för tennisspelarna och för de som ska bo i det nya huset. Tennisspelandet pågår enligt grannarna både dag- och kvällstid.

Länsstyrelsen har i första omgången avslagit alla överklagningar och nu gör mark- och miljödomstolen samma sak. Domstolen ser inga skäl till att bygget behöver stoppas. Från början var det sex grannar som överklagade men det är bara två av dem som gått vidare till mark- och miljödomstolen – även om också de fyra andra klagande anser att tennisbanan och det kommande bostadshuset ligger för nära så att störningar kan uppstå.

Samtidigt har kommunen konstaterat att det är angeläget att fler hus byggs på östra Orust och att det därmed är en förtätning som är önskvärd. Det är också enligt länsstyrelsen möjligt att ordna en acceptabel va-lösning för huset och tillfart till planområdet går också att klara.

Nu återstår att se om de klagande grannarna kommer att begära prövningstillstånd i högsta instans för att slippa ett bostadshus intill sin tennisbana.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningtensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar