Foto: Shutterstock

Grönt ljus för mobilförbud

Det är nu fritt fram  att införa mobilförbud i skolan, det har Skolinspektionen slagit fast. Kravet är dock att eleverna måste vara med och ta fram reglerna.

Beslutet kommer efter ett fall i Orsa där en förälder anmält ett mobilförbud på en skola till Skolinspektionen. Enligt Skolinspektionen strider förbudet inte mot någon lag, men däremot skulle rektorn i Orsa ha sett till att eleverna fått komma till tals innan de införde förbudet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin sa till Aftonbladet att beslutet nu gör det fritt fram för alla att införa förbudet.

– Min uppfattning är att det brukar finnas ett stort stöd bland eleverna. Vi vet genom undersökningar att eleverna blir störda av både sin egen och av andras mobiler och att man vill ha gemensamma regler, säger Fridolin till Aftonbladet.

Enligt sektorchefen för utbildning i Stenungsund Pia Alhäll finns det ingen skola i Stenungsund som har infört mobilförbud, däremot har förbud ibland förekommit i enskilda klasser.

–Det har skett på klassnivå. Eleverna, lärarna och föräldrarna kan i dialog med varandra införa förbud i vissa klasser, säger Pia Alhäll.

– Men beskedet känns inte som om en stor sak för oss, vi har inget problem med mobiler. 

Skolinspektionen har också nu krävt att Orsa kommun ska ta fram en plan så att eleverna får vara med när regler och förbud tas fram.

Linus Annlöv

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar