Grönt ljus för satsning på damm

Den idag igenväxta dammen vid Sundsby säteri på Tjörn ska nu grävas ut i etapper. Länsstyrelsen har i dagarna efter…