Grottmannens illa genomtänkta flytt

Det var en gång, för länge, länge sedan en man. Ja, med all sannolikhet en man. För män är generellt…