• Gudstjänster ställs in – för få besökare i kyrkan

  Det blir inga Gudstjänster i Blekets kyrka i vår. Det har Församlingsrådet beslutat – de Gudstjänster som arrangerats i höst har samlat ytterst få besökare – senast var det fem stycken.

  Det har nu, med jämna mellanrum, ordnats möten för att diskutera situationen för kyrkan i Bleket.

  En kyrka som stod klar 1929, då det såg helt annorlunda ut för den Bleket-bo som ville gå till kyrkan, än vad det gör idag. Till kyrkan på Klädesholmen fick man ro, till den i Rönnäng fick man gå över bergen.

  – Jag kan förstå att man vill ha en kyrka där man bor, men det gäller ju då också att visa att den fyller ett behov, säger kyrkoherde Johan Ernstson.

  Vid de mötens som hållits har de som kommit ofta sagt att det inte är så viktigt med Gudstjänster, men att de gärna vill se andra former av sammankomster. Sådana har också arrangerats – Kura skymning och Orgelsoppa är två exempel som har dragit mer besökare än den vanliga Gudstjänsten. Men liksom under Gudstjänsterna, är det inte så många besökare som bor i Bleket.

  Komminister Jaana Pollari-Lindström säger att de så kallade kyrkliga handlingarna – det vill säga dop, vigsel och begravningar – ökade något i våras – men har minskat i höst igen.

  Kyrkoherde Ernstson är noga med att påpeka att det inte är bestämt något om hur det ska bli i fortsättningen.

  För tillfället ställs predikoturerna fram till midsommar samman och i dessa finns det under alla omständigheter inga Gudstjänster i Bleket med.

  – Men vi har ändå drygt fem Gudstjänster i snitt här på Tjörn varje söndag, tillägger kyrkoherden. Vi har en massiv verksamhet i Skärhamn, i Rönnäng och på Klädesholmen och vi måste hushålla. Vi måste använda våra resurser på ett vettigt sätt.

  Och det anses inte vettigt att arrangera Gudstjänster där det för det mesta kommer fyra-fem personer.

  Bengtåke Carlson

  0303-72 82 25

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar