Guider ska utveckla fisketurism

Fem nya projekt har beviljats pengar från Leader södra Bohuslän. Ett av dessa, projekt Havsöringsvägen ska stärka sportfiskenäringen från Kungälv…