Håller en kurs om vattenbrist

Hur tar man vara på vattnet så att det räcker även i torra perioder? Den frågan besvaras i en kurs på Orust i augusti.

Rikard Wingård bor i Slussen på Orust och har länge intresserat sig för hållbara odlingssystem. Vattnets väg genom landskapet är avgörande för hur det växer. Utan vatten inget liv.

– Det gäller att hålla kvar fuktigheten i marken så länge som möjligt!

Hänsyn till vattnet

Rikards kurs går under det tjusiga namnet Introduktion till permakulturdesign. Beteckningen har en vetenskaplig grund. I det torra Australien upptäckte man tidigt hur viktigt det är att ta vara på vattnet.

– Att fokusera på vatten känns mycket aktuellt just i år när det varit så torrt även här hos oss.

Olika skala

Det härliga sommarvädret har blivit en katastrof för landets professionella odlare. Men kursen om permakultur riktar sig både till vanliga trädgårdsägare och till dem som sysslar med odling i större skala.

– Det gäller att ta hand om vattnet och spara på det, så det finns där när det behövs.

Naturligt funkar

Med kursen som pågår 10-12 augusti vill Rikard Wingård också fokusera på positiva lösningar, i stället för att tala om problemen med global uppvärmning och modernt, ensidigt jordbruk.

Lösningen ligger enligt honom i att underhålla naturliga ekosystem.

– Ekosystem är det enda hållbara odlingssystem vi känner till.

Ekobyn på Orust har ett åskådligt exempel i sin skogsträdgård, där en stor del av kursen kommer att äga rum. Ett system av dammar fångar upp vattnet och låter det sedan långsamt filtrera ut i marken.

– Det gäller att utnyttja gravitationen så att man slipper pumpa vattnet dit det behövs.

En annan poäng är att man kan sänka arbetskostnaderna i förhållande till vad man får ut av sina odlingar, om man tar hänsyn till vattnets naturliga rörelser i landskapet. För människan ska också ha en plats i ett naturligt odlingssystem.

– Människor ska trivas. Det är en viktig poäng med en hållbar miljö, förklarar Rikard Wingård.

Sven Lundstedt