Håller ”pandemibantat” fullmäktigemöte

Senast ställdes kommunfullmäktige in till direkt följd av de nya coronarelaterade restriktionerna, men decembers inplanerade möte hålls enligt plan. Fast…