Stenungsunds kommunhus har allra bästa läget. Centralt och med bara ett par meter till havskanten. Frågan är bara vad kommunen ska göra med huset som döms ut i en ny utredning. FOTO: Annika Sahlin Ottosson

Halv miljard i investeringar

Ny fastighetsutredning dömer ut sju välkända kommunala fastigheter.

– Vi behöver investera cirka en halv miljard i fastigheter inom en femårsperiod, säger kommunalrådet Bo Pettersson (S).

Drygt 50-talet kommunalt ägda fastigheter har granskats av ett externt konsultföretag och resultatet visar att sju välkända och hårt utnyttjade fastigheter är i så dåligt skick att man behöver fastställa vad som ska ske med dem i framtiden. Två av de mest kända fastigheterna är kommunhuset och Stenungsskolan och här handlar det om upprustning eller i fallet med Stenungsskolan stängning eller rivning. 

Kommunstyrelsen godkände rapporten i måndags och kommunalrådet Bo Pettersson (S) medger att Stenungsund står inför mycket stora investeringar i fastigheter.

– Det är ingen tvekan om att vi måste vidta åtgärder med kommunhuset och Stenungsskolan. I det första fallet krävs en sanering av delar av kommunhuset så att innemiljön blir acceptabel. I fallet med Stenungsskolan – som har sättningsskador – måste vi bestämma oss för om vi ska ha skolan kvar och rusta upp dåliga delar eller om vi helt enkelt ska satsa på en ny skola och stänga den. Det här är svårhanterligt inte minst eftersom vi samtidigt talar om en utökad skola på Hallerna. Vi har ett vägval framför oss.

Rapporten visar också enligt Bo Pettersson att två av problemen på skolor och förskolor är dålig ventilation och kök och matsalar som inte är acceptabla. I ett fall är beslut redan fattat om åtgärder.

– Vi kommer att riva Brudhammars förskola och bygga en ny förskola där. Det beslutet har vi fattat. Sedan måste hela förskolesituationen ses över snarast. Här finns förskolor som behöver rustas upp rejält, inte minst den i Stora Höga. Rapporten redovisar också förslag på nybyggnation av en förskola på Hallerna så att nuvarande skola kan byggas ut.

Översiktliga kostnadsberäkningar i utredningen visar att nyinvesteringar i grundskolor handlar om minst 50 miljoner undantaget Stenungsskolan, utbyggnad av särskilt boende för cirka 45 miljoner och ombyggnad av kommunhuset kostar 112 miljoner. Ungefär 50 miljoner behövs för utbyggnad och upprustning av förskolorna.

Den politiska oppositionen efterlyser en prioriteringsordning av majoriteten.

– Rusta upp de delar av Stenungsskolan som är dåliga och behåll skolan, menar oppositionsrådet Linda Maria Hermansson (C).Vi vill inte ha en enda jättestor högstadieskola i Stenungsund utan vi ska ha minst tre högstadieskolor. Sedan kanske man på sikt behöver bygga en högstadieskola mellan Hallerna och Spekeröd och göra Kristinedal till en 1-6-skola. Stora Höga-skolan kan inte heller bli större.

Hon menar vidare att man får rusta upp kommunhuset så att man får en acceptabel arbetsmiljö och hon är förvånad över att en skola som Ucklumsskolan med 45 elever ingår i de skolor som döms ut.

Sofia Westergren (M) efterlyser också en prioritering:

– Vi måste få veta vad majoriteten vill med skolorna och en prioriteringsordning är det minsta man kan begära. Vi har i dagens ekonomiska situation knappast råd med investeringar på 500 miljoner.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningenstop.se

Fakta: Fastigheter som dömts ut

Av 53 granskade kommunägda fastigheter i Stenungsund har sju fått så allvarliga anmärkningar att de bör åtgärdas på ett eller annat sätt.

Kommunhuset

Problem med emissioner från gammalt byggmaterial. Anställda får besvär av inomhusluften. Många har fått andra arbetsplatser utanför huset.

Stenungskolan

En av byggnaderna har sättningsskador, dålig tillgänglighet i A-byggnaden. Storköket behöver renoveras.

Före detta Tvetenskolan

Dålig tillgänglighet, gammal byggnad. Oljepanna i ena huset och direktel i det andra. Dålig ventilation.

Ucklumskolan

Renoveringsbehov och dålig planlösning i storkök och toaletter. Dålig tillgänglighet.

Röda Nyborgskolan

Dålig tillgänglighet och ventilation utan återvinning.

Stora Höga förskola

Uttjänt ventilationsanläggning,eternittak och fönster i dåligt skick. Behov av inre underhåll.

Brudhammars förskola

Utredning visar stort underhållsbehov. Beslut nom nybyggnation är redan fattat.

Relaterade artiklar
Fler artiklar