Robert Larsson (M)

Han ska leda Moderaterna

”Agera istället för att klaga, det är enda sättet att kunna påverka”

Det går inte att bara gnälla utan att agera. De tankarna fick Robert Larsson att engagera sig politiskt. Nu har han valts till ny ordförande för moderaterna på Orust.

Han är helt ny i politiken, trots det har han nu valts till ordförande för ett av de största partierna på Orust. Robert Larsson gick med i moderaterna för drygt ett år sedan, nu sitter han redan i det politiska finrummet.

– Det bekymrade mig, hur kommunen sköttes. Som jag ser det handlar politik om ett samhällsengagemang. För mig fanns det två val, kämpa för kommunen eller flytta härifrån.

Det går inte att sitta hemma på kammaren och gnälla på hur kommunen sköts menar Robert.

– Agera istället för att klaga, det är enda sättet att kunna påverka.

Robert har ingen tidigare politisk erfarenhet utan har de senaste 20 åren arbetat som regionchef för LRF. För 17 år sedan flyttade familjen till Orust.

Skatt och skola

– Vi har ingen koppling alls till Orust sedan tidigare. Självklart tittade vi innan flytten på olika parametrar, som skattesats men lika viktigt var det att det fanns en bra skola.

Robert är utbildad agronom med ekonomisk inriktning vid Sveriges Lantbruksuniversitetet och jobbar sedan 20 år som regionchef på Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Västra Sverige. I sitt arbete inom LRF har Robert som uppgift att arbeta fram varaktiga förändringar till ett mer hållbart samhälle. Att kombinera politik med ett uppdrag som regionchef ser han inte som några problem.

– Politik är mitt fritidsintresse, regionchef är mitt yrke. Båda uppdragen handlar om att fördela och planera.

Det har stormat ordentligt kring moderaterna på Orust under året. Tidigare ordföranden Kent Kihl fick ta time out på grund av personliga affärer och Mats Överfjord har nu lämnat alla sina uppdrag efter uppmaning från högre ort. Stormarna har mojnat i partiet, nu siktar alla fram mot kommande val.

– Nu ska vi driva moderat politik i stället för att lägga ut otidigheter på sociala medier. Kommunpolitik är att visa vilken syn på samhället vi har, nu ska det blir klart vilken linje (M) på Orust vill driva.

Sänkt skatt

Robert och hans partikamrater vill arbeta för att sänka kommunalskatten. Orust har den tredje högsta skattesatsen i landet. En sänkt skatt kommer locka hit nya innevånare, nya innevånare är ny skattekraft.

– Ska vi få hit nya kommuninnevånare kan vi inte locka med att vi ligger sist i skattetabellen. Sänk skatten med två kronor, det innebär 15 000 kronor om året för en familj. Det lockar hit barnfamiljer som söker en trygg uppväxtmiljö med bra skolor. Dessutom kan vi få fler av dem som bor här på Orust större delen av året att också skriva sig här.

Privatisera vården

Moderaterna sticker ut hakan med förslag på den sänkta skatten. De vill privatisera hemtjänsten, sälja av minst ett vårdhem för att få spänst, som Robert kallar det.

– Man stimuleras av konkurrens. Varför inte bryta kommun och landstingsmonopolet? Jag tror det hade blivit bättre vård om det fanns större valfrihet för kommuninnevånarna.

Kommunen bör exploatera mer mark för att få hit företagare. Fler företagare ger fler arbeten och på sikt inflyttning.

– Dagens företagare på Orust har svårt att få kompetent personal eftersom ingen vill flytta in till en kommun med så hög skatt. Sänkt skatt lockar hit både företagare och arbetskraft, kommunen ska utvecklas och vi vill vara med i den utvecklingen.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar