”Har alltid varit bra på att ryta ifrån”

Lena Philipsson slog igenom som ung och har varit med om stora förändringar under sin karriär, både för egen del…