Här har arbetshästen fortfarande en viktig uppgift

Karin och Tindra för traditionen med häst och skogsbruk vidare i nya generationer.