Redan vid en kommunal avloppsinventering 2012 framkom att fastighetens avloppssystem inte höll måttet. Genrefoto: Arkiv

Har inte råd – får uppskov med avlopp

En husägare i Stenungsund får hela fem år på sig att byta ut ett avlopp som inte anses miljömässigt godkänt. Orsaken är att husägaren helt enkelt inte har råd att bygga om anläggningen.

Det här i sitt slag ovanliga beslutet fattade Stenungsunds Tekniska Myndighetsnämnd i förra veckan när ärendet var uppe till behandling. Huset fastnade i ”miljöförvaltningens garn” i samband med en inventering som gjordes 2012 då det visade sig att det fanns en slamavskiljare och ett så kallat IVA-filter på fastigheten, något som miljöskyddsenheten inte ansåg acceptabelt. Anläggningen är från 1985.

Det visade sig emellertid att husägaren var allvarligt sjuk och hela ärendet sköts upp även om han uppmanades åtgärda avloppet. Kommunen inspekterade anläggningen 2015 och diskussioner fördes om uppskov med saneringen. Det visade sig då att banken vägrade lämna lån för renovering av avloppsanläggningen och husägaren hade helt enkelt inga ekonomiska möjligheter att vidta åtgärder. Samtidigt ville fastighetsägaren bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.

Efter ytterligare utredningar av banken om möjligheterna att få lån och kontakter med miljöjurister i Göteborg konstaterade kommunen att husägaren helt enkelt inte har råd att klara en renovering av avloppet.

Därmed stod kravet på sanering fast men nämnden fattade nu beslutet att inte kräva någon sanering förrän 1 november 2022 – alltså om fem år. Det kan också finnas möjligheter att få en frist ytterligare förlängd.

Nämnden fastslog dock att om fastigheten byter ägare – då gäller kravet på sanering av avloppet omedelbart. Beslutet att låta det nuvarande avloppet vara kvar i ytterligare fem år fattades enhälligt av myndighetsnämnden och flera ledamöter konstaterade att ”Vi kan ju inte köra folk från hus och hem bara för att sanera ett avlopp”.

Enligt kommunförvaltningen är detta andra fallet i Stenungsund där kommunen kunnat utnyttja en möjlighet att skjuta upp en sanering lång tid av personliga och ekonomiska skäl. Ett liknande fall har tidigare behandlats i en annan del av kommunen.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar