Här ska det bli parkering istället

Det resecentrum som ska byggas i Stenungsund kommer inte att få något dubbelspår när det byggs utan det är ett…