Hård kritik mot Tjörns politiska klimat

En stor andel av tjänstemännen i Tjörns kommun upplever rädsla och frustration över det politiska klimatet som upplevs som mycket…