Hårdare kontroll vid vattenköp

Tjörns kommun kommer i fortsättningen inte att sälja några vattenområdena i kustsamhällena utan att kommunfullmäktige har fattat beslut i varje…