Hemtjänst får skarp kritik

Arbetsbelastningen är för hög och personal drabbas av ohälsa samtidigt som personalomsättningen är hög liksom sjukfrånvaron. Det finns också stora…