Arkivfoto

Hemtjänst missade nattliga besök

I över två månader missade hemtjänstpersonal att besöka en äldre person på nätterna. Orsaken var att personalen inte blivit informerad om att personen skulle ha besök.

Under våren beslutade kommunen att hemtjänsten skulle göra nattbesök hos en äldre vårdtagare i Stenungsund. Men när anhöriga i slutet av juni hörde av sig om att det kunde göras ett uppehåll med nattbesöken, eftersom den äldre personen låg på sjukhus, uppdagades det att fem personer ur nattpersonalen inte visste om att hen skulle ha nattbesök.

Enligt anhöriga till den äldre blev följden att den drabbade ofta kissade i sängen och legat blöt på natten. Det framgår av en lex Sarah-anmälan gällande ett allvarligt missförhållande som Stenungsunds kommun gjort till Inspektionen för vård- och omsorg. Kommunen skriver i sin anmälan att de bland annat ska se över sina rutiner i verksamheten för att förhindra att något liknande ska hända igen.

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar