Hemtjänstpersonal på Orust reagerar över besparingarna omsorgen ska göra, de känner att de blir överkörda och att deras arbetstider samt scheman ändras utan att de får tycka till.

Hemtjänsten känner sig överkörda

Överkörda. Så känns sig personal inom hemtjänsten. Orsaken är de nya scheman som lagts.

Nu dras svångremmen åt för omsorgen på Orust. Genomlysningar som gjorts visar att kommunen bedriver verksamhet för betydligt högre kostnad än andra jämförbara kommuner.

– Det handlar om 40 miljoner kronor totalt, säger Bertil Olsson (S) ordförande i utskottet för omsorg.

Hemtjänsten är en av delarna som ses över. En utomstående konsult har anlitats för att se över personalens scheman. Tanken är att personalresurserna ska fördelas så att mest personal är inne under de tider där mest insats behövs. Det kan innebära mer bemanning under morgontimmarna då vårdtagarna ska hjälpas upp ur sängarna eller vid läggdags då mediciner ska delas ut och vårdtagarna säkert ska bäddas ned i sängen.

Den omändringen innebär ändrade scheman för personalen. Många inom hemtjänsten känner sig nu överkörda och ifrågasätter om en utomstående konsult utan erfarenhet från hemtjänsten är rätt person att ändra i personalens scheman.

Under sommaren sattes ett nytt schema för hemtjänsten, baserat på det nya systemet att mest resurser ska in då de behövs som mest. Den schemaläggningen fick inte personalen tycka till om.

– Vi fick det nya schemat under semestern vilket innebar att alla inte kunde granska och säga vad de tycker, säger en anställd inom hemtjänsten som Lokaltidningen varit i kontakt med.

Scheman läggs ovanför huvudet på de anställda, de har ingen möjlighet att påverka menad de.

– De har tagit in en utomstående konsult som inte vet hur verksamheten ser ut. Det är en konsult som aldrig arbetat inom hemtjänsten. Våra scheman är lagda så tight att det knappt finns tid eller utrymme när vi får larm från vårdtagare.

Personalen känner sig överkörda. Halvtidsanställda är inne och arbetar lika många dagar i veckan som en heltidsanställd.

– Det är ingen ekonomi för mig att köra en halvtimme till jobbet för att jobba ett par timmar innan det är dags att sluta arbetsdagen. Jag är inne lika många dagar som en som arbetar heltid, jag gör bara färre timmar, säger en av hemtjänstens anställda.

Bertil Olsson har förståelse för att personalen känner oro för ändringen. Han påpekar att anpassningen till det behov verksamheten har är nödvändig.

– Hemtjänsten har länge dragits med ett underskott och vi måste hantera budgeten utifrån det. Vi måste se över hur scheman kan anpassas till vilka resurser som behövs och lägga personalen på de tider då mest insatser är nödvändigt.

Ändringen av scheman är på intet sätt gjord ovanför personalens huvud, det understryker Bertil Olsson.

– Det är MBL förhandlat och information har gått ut till personalen.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar