Hemtjänstpersonal: ”Det är tragiskt”

Personal som Lokaltidningen STO varit i kontakt med vittnar om att man inte tar hänsyn till brukarens vilja av personal….