Henånbor ett tåligt släkte!

För en tid sedan skrev jag om översvämningar på Stenungstorg. Parkeringen vid Sandbergs plats hade fått en ansenlig mängd vatten…