Ån som ringer genom Henån håller på att snyggas till. Ett arbete för att säkra ån mot ras kommer inom kort att inledas, arbetet blir i två etapper och slutförs först om två år.

Henåns å ska snyggas upp

Nu snyggas området kring Henåns å upp. Träd har tagits ned och i höst börjar arbetet med att säkra området.

Henån är både namnet på orten och den å som har sin mynning där hamnen ligger. Lera och löst material skapar problem med rörelser i marken. I centrala Henån finns en viss rasrisk, där största risken är vid Cirkel K-tappen. Här pågår projektering inför arbetet med att stabilisera marken. Här har det förekommit mindre ras som kommunen tvingats lösa akut med hjälp av krossad sten.

Utmed ån hoppas Rickard Karlsson, chef för plan, mark & exploatering att det ska bli ett fint promenadstråk efter att man gallrat bland träden och skapat lite parkkänsla. Nu har träd sågats ned längs med ån.

– Trädnedtagningen är ett första steg för att börja arbeta med erosionssäkringen och hophängande uppsnyggning av å-området. Själva erosionssäkringen sker troligtvis under senhösten 2017 när inte biologiska värden såsom lax påverkas negativt.

Området ska säkras i två etapper. Först vid bensintappen, sedan från tappen till bron vid banken. Troligen startas etapp två redan i år, men kommer att slutföras under 2018 och 2019.

– Enstaka värdefulla större lövträd sparas om det går, viss nyplantering av lättskötta och vackra träd kommer ske för att skapa en trevlig parkliknande miljö längs ån som alla kan få ta del av via ett promenadstråk längs ån.

Det kommer kosta cirka sex miljoner att säkra området, pengar har sökts från MSB, Myndigheten för skydd och beredskap.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar