Undantag. Filip Gollungberg (M) drar med sina 21 år ner medelåldern i Tjörns kommunfullmäktige. Foto: Lotta Hohner

Hög medelålder i politiken

Tjörnpolitikerna är betydligt äldre än invånarna de ska företräda. Medelåldern i fullmäktige ligger på drygt 57 år. Fjorton av ledamöterna har passerat pensionsåldern, medan bara två är under 30.

Medelåldern hos Tjörns befolkning låg förra året på drygt 45 år. De som ska representera invånarna i fullmäktige har dock en betydligt högre snittålder. Där ligger genomsnittsåldern på över 57 år. Att minderåriga barn och riktigt gamla invånare, som ju påverkar befolkningens medelålder, inte sitter i fullmäktige är inte särskilt anmärkningsvärt. Men även i åldersspannet 20-40 är underrepresentationen tydlig. Hela 14 av ledamöterna är äldre än 65 år, och alla utom tre är över 40.

En som dock hjälper till att dra ner snittet är Filip Gollungberg (M) som med sina 21 år är klart yngst i fullmäktige. Redan i gymnasiet fick han springa ifrån lektioner för att delta i nämndmöten. Han skulle gärna se att det fanns fler unga i tjörnpolitiken.

– Vårt uppdrag i fullmäktige är ju att representera befolkningen, och då behöver vi spegla hur Tjörn ser ut så långt det är möjligt, både vad gäller ålder och andra egenskaper och erfarenheter.

Han tror att unga människor kan bidra med perspektiv som annars riskerar nedprioriteras.

– Självklart kan man inte tala för hela gruppen ”unga” bara för att man själv är ung. Men jag tror att man ofta har lite olika erfarenheter beroende på hur gammal man är. Som exempel kanske äldre personer tampas mycket med bygglov, medan jag och mina vänner har problem att överhuvudtaget hitta en bostad på Tjörn.

I förlängningen tror han att ledamöternas livssituation och erfarenheter påverkar utformningen av politiken.

– Ens egna erfarenheter påverkar vilken bild man får av nuläget på Tjörn, vilket i sin tur påverkar vilka frågor man lyfter. Därför är det viktigt att det inte blir för smalt i kommunfullmäktige, för då riskerar vissa frågor att glömmas bort.

När det gäller orsaken till att så få unga är representerade i fullmäktige pekar han på flera möjliga förklaringar.

– Dels är det ju ett generellt problem att unga flyttar ifrån Tjörn. Dels tror jag tyvärr att unga helt enkelt inte engagerar sig lika mycket som äldre, och det kan det nog finnas flera orsaker till. I slutändan är det naturligtvis en partifråga, partierna måste lyfta fram unga och våga nominera dem till höga platser.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningesto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar