Hög nota för att säkra kajen

Den sedan många år tillbaka omdiskuterade skredsäkringen och upprustningen av småbåtshamnen vid Stenungstorg blir en dyrbar historia. Istället för 17,2…