• Fridas hage och Kållekärrs skola på Tjörn klarade Skolinspektionens granskning med bravur. Arkivfoto: Mostphotos

  Höga betyg till Tjörnskolor

  Både Kållekärrs skola och Fridas hage får tummen upp av Skolinspektionen. Efter en kvalitetsgranskning har båda skolorna tilldelats högsta betyg.

  Skolinspektionen granskar regelbundet alla kommuner, utbildningsföretag och stiftelser som driver skolverksamhet. I september i år besökte skolinspektionen Fridas hage och Kållekärrs skola på Tjörn. Båda skolorna skulle kvalitetsgranskas och en så kallad tillsyn genomfördes också på Fridas hage.

  Resultatet blev att båda skolorna fick omdömet God kvalitet i en sammantagen bedömning, vilket är den högsta nivån i skolinspektionens kvalitetsgranskning. På Fridas hage granskades områdena Undervisning, Rektorns ledarskap samt Trygghet och studiero. På Kållekärr granskades samma områden, samt Bedömning och betygsättning.

  På Fridas hage har också en så kallad tillsyn genomförts, en fördjupad granskning av hur skolan lever upp till lagkraven. Inga brister inom de områden som undersöktes hittades, och tillsynen är därmed avslutad.

  Lotta Hohner

  lotta.hohner@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar