Hogia-sönerna till motattack

Minoritetsägarnas, det vill säga sönernas, aktier i Hogia blir i praktiken värdelösa om majoritetsägarnas aktier överförs till en stiftelse som…