Högstadieskola får kritik av DO

En av Stenungsunds högstadieskolor – Kristinedalskolan – får kritik av Diskrimineringsombudsmannen för brister i riktlinjerna för att motverka sexuella trakasserier…