Insatser för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljön har varit psykosocialt undermålig och sjukskrivningarna har varit många. Insatser har gjorts och nu mår personalen bättre. Individ och…