Höjda barnomsorgstaxor på Tjörn

Barnomsorgstaxorna på Tjörn kommer att höjas med start första februari. Höjningen motsvarar cirka tre procent. Det här framgår av information…