Hot om rekordstort vite

Ett vite på hela 200 000 kronor hotar socialförvaltningen i Stenungsund. Detta sedan Arbetsmiljöverket slagit larm om allvarliga brister för personal och i lokaler vid daglig verksamhet på en enhet i kommunen.

Det är ett skyddsombud som slagit larm till Arbetsmiljöverket sedan det avslöjas allvarliga brister som drabbar personalen hårt och dessutom lokaler som inte är avpassade eller tillräckliga för verksamheten. Skrivelser har tidigare gått till socialförvaltningen om problemen men inget har hänt.

Skyddsombudet som konstaterade att arbetsförhållandena för de anställda var orimliga kontaktade Arbetsmiljöverket som sedan gjorde en inspektion på plats. Där fann man också omfattande problem och brister och framför allt en orimlig arbetsbelastning för den ordinarie personalen i verksamheten.

Kommunen beviljar verksamhet åt personer med stora assistansbehov, men samtidigt finns inga personliga assistenter med. Istället läggs hela omsorgsarbetet på personalen vid daglig verksamhet.

Den erfarna personalen slutar och endast oerfarna vikarier finns att tillgå enligt skyddsombudet. Det visar sig också att personalen själv förväntas ringa in vikarier före klockan 8 på morgonen och ordinarie personal ska hinna att både sköta deltagarna i verksamheten och handleda oerfarna vikarier. Det finns mycket lite av pedagogiskt stöd och den chef som finns är inte närvarande hela tiden. Ingen samordnare finns heller med arbetsledande befogenheter när chefen inte finns på plats enligt skyddsombudet. Det är också hög sjukfrånvaro och det har varit täta chefsbyten.

Dessutom konstaterade Arbetsmiljöverket att lokalerna måste anpassas bättre och vissa delar av lokalerna har dessutom lånats ut till andra verksamheter.

Nu ställer arbetsmiljöverket omfattande krav på ett socialförvaltningen ska vidta en rad åtgärder eftersom problemen beror till stor del på organisatoriska brister. Det finns en obalans mellan kraven i arbetet och de resurser som står till förfogande.

Bristerna för personalen ska vara åtgärdade innan årsskiftet och om så inte sker utfaller ett vite på 100 000 kronor. Om inte lokalerna förbättras före 31 mars nästa år faller ytterligare ett vite på 100 000 kronor ut. Här handlar det om luftkvalitet i lokalerna, störande ljud som ska bort och att lokalerna har tillräckliga utrymmen så att personal och de som deltar i daglig verksamhet får plats inte minst eftersom många har rullstolar.

Lasse Andrée

0303-72822

redaktion@lokaltidningensto.se