Upprepade hot på ett gruppboende har lett till en lex Sarah-anmälan. Arkivfoto

Hot på gruppboende

Hot från en boende har skapat missförhållanden för brukare och personal vid ett gruppboende i Stenungsunds kommun. Nu har händelsen anmälts enligt Lex Sarah.

Under fem tillfällen, fyra i juli och ett i september, har personal vid gruppboendet för funktionshindrade slagit larm om att en boende utsätter de andra brukarna för oro och stress.

Den 5 oktober anmäldes det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

”Personalen upplever att en boende utsätter de andra brukarna för oro och stress. Brukarna blir ledsna och upprörda när det sker händelser som innebär någon form av hot på enheten”, skriver den berörda sektorchefen i Lex Sarah-anmälan till IVO.

Chefen för gruppboendet och den övriga personalen har inte kunnat skapa rutiner för att tackla de problem som uppstår när den aktuella personen hamnar i affekt och blir hotfull.

Vid ett tillfälle har personalen lämnat brukare utan tillsyn, det skedde i samband med en incident då polis kallades till gruppboendet.

Gruppboendet består av sex lägenheter och är bemannat dygnet runt. Tretton anställda är knutna till institutionen, men flera tjänster är obesatta eller tillsatta av oerfarna vikarier. Bara två av medarbetarna har mer än fem års tjänstgöring inom verksamheten.

Socialtjänsten i Stenungsund har nu vidtagit eller planerar för en rad åtgärder. Bland annat ska alla medarbetare vid gruppboendet utbildas i ”lågeffektivt bemötande”.

Vidare ska det finnas rutiner för att hantera hotfulla situationer. Brukare vid boendet får absolut inte lämnas utanför om personalen måste låsa in sig, vilket tidigare skett vid åtminstone ett tillfälle.

Dessutom ska grundbemanningen vid boendet höjas. Det ska också anställas några stödpedagoger. Enhetschefen vid gruppboendet ska även se till att personalen är bekanta med de larmanordningar som finns i lokalerna.

Anhöriga till de boende på gruppboendet har enligt sektorchefen informerats om missförhållandena.

Dag Fransson

0303-728215

redaktionen@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar