Hudcancer misstogs för fettknöl

Patienten sökte vård för en knöl i armen men läkaren avfärdade det som en fettknöl. Först fem månader och flera läkarbesök senare visade det sig vara hudcancer. Nu anmäler vården sig själva.

Det var under våren 2016 som patienten sökte vård på en vårdcentral i Stenungsunds kommun för en knöl på underarmen. Läkaren gav då besked att det bara var en fettknöl. När patienten kom tillbaka en månad senare hade patienten fyra knölar på samma arm. Men i journalen finns ingen bedömning dokumenterad.

Fem månader efter det första besöket gick patienten till en annan läkare som skickade remiss för undersökning eftersom det fanns misstankar om cancer. Vid en utredning på sjukhus visade det sig att patienten hade malignt melanom, hudcancer.

Nu anmäler närhälsan i Västra Götalandsregionen händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lexa Maria eftersom händelsen medfört en allvarlig vårdskada eftersom diagnosen dröjde. I anmälan står också att patienten ett år efter upptäckten fortfarande går på behandling.

Vårdgivare är skyldiga att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. En sådan anmälan kallas Lex Maria.

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se