Hur skyddade är STO-borna?

Vi tog pulsen på Stenungstorg för att se hur stort intresset för TBE-vaccin är bland de som inte stod och…