• Arkivfoto

  Hyrläkare missade cancer – får kritik

  Hyrläkaren på i Stenungsund missade elakartad cancer. Nu kritiseras läkaren av IVO för att patientens diagnos fördröjdes av läkarens bristande bedömning.

  Våren 2016 besökte en kvinna Stenungsunds vårdcentral. Hon var där i ett annat ärende men passade på att fråga läkaren om ett par knölar på höger underarm.

  Läkaren bedömde knölarna som ofarliga fettknölar och bad, enligt egen utsago, patienten att återkomma om knölarna växte, blev hårda eller ändrade form.

  Kvinnan gjorde ett återbesök en månad senare då hon ansåg att knölarna växt. Enligt läkarens egna journalanteckningar hade också förändringar skett. Trots detta vidtogs inga åtgärder av läkaren utan patienten ombads återigen att återkomma om några förändringar skulle ske.

  Patienten sökte då vård hos en annan läkare där fick hon tid tre månader senare. Efter att en andra läkare undersökt knölarna skickades patienten till Sahlgrenska för provtagning. Där konstaterades att knölarna var malignt melanom, en elakartad hudcancer.

  Enligt beslutet från IVO har patientens diagnos fördröjts på grund av läkarens bristande bedömning och därmed också möjligheten till adekvat behandling.

  Efter att hudcancern konstaterats har patienten fått vård av tumörteamet på Sahlgrenska sjukhuset.

  Karina Hansson

  redaktion@lokaltidningenSTO.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar