I dag stängs övergångarna

I dag fredag stängs möjligheten att korsa järnvägen i de två gångfållorna vid Solgårdsdalen och Södra vägen i centrala Stenungsund.– Trafikverket har bestämt att göra det efter dödsolyckorna som varit där, säger Bo Pettersson, Stenungsunds socialdemokratiska kommunalråd. Vi har varit informerade och delar uppfattningen att det är nödvändigt att stänga övergångarna.

Hade Stenungsunds kommun fått som den velat skulle det redan varit stängt sedan tre månader tillbaka.

– Vi var överens med Trafikverket om att det skulle stängas i september. Av olika anledningar blev det inte så.

Men idag är det alltså slutligen dags. Och alla är inte glada åt det:

– Det har funnits protester mot den omväg som stängningen av järnvägsfållorna innebär. Men nu har vi haft flera dödsolyckor här och liksom Trafikverket tycker vi att det måste göras något för att stoppa den situationen.

Stenungsund är överrepresenterad i en nationell jämförelse när det gäller olyckor och dödsolyckor ihop med järnväg.

– Det är natuligtvis inte ett faktum vi bara kan acceptera, konstaterar Bo Pettersson. Vi har ett 30-tal övergångar av den olycksdrabbade typen i kommunen, bland annat i Ödsmål och Stora Höga. Kommunfullmäktige har gett kommunledningen i uppdrag att tillsammans med Trafikverket att se över alla övergångar vid kommunens järnvägar och så långt som möjligt förhindra att det sker olyckor. Till exempel måste det göras så svårt som möjligt att göra ”smitvägar”.

– Bäst sker detta naturligtvis med hjälp av planskilda korsningar, det är överlägset säkrast. När det gäller övergången vid Nösnäs måste vi hitta en trafiksäker lösning tillsammans med Trafikverket. Men när vi föreslog att gångfållorna skulle förses med bommar pekade verket på tidsaspekten, ett och ett halvt år.

Han berättar att det finns ett möte inplanerat i januari när diskussionerna om de praktiska lösningarna ska fortsätta.

Pettersson pekar på att den här typen av olyckor kan ha ökat bland annat beroende på att människor har förändrat sitt beteende.

– Uppmärksamhetsfaktorn har förändrats i takt med ökat användande av mobiltelefon och hörlurar med musik, som naturligtvis sänker möjligheten att höra vad som händer omkring en. Vi gör helt enkelt flera saker samtidigt.

INGEMAR HAMMARSTRÖM