Inför nya riktlinjer för konst i offentlig miljö

Tjörn Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för hur man ska arbeta med konst i offentlig miljö. Förändringen görs bland…