Inga nya cykelvägar utan statligt stöd

Det blir inga nya cykelvägar på Tjörn utan att kommunen får statliga stödpengar eller hälften av projektpengarna av stat eller region. Det handlar om tre projekt i kommunen, bland annat en cykelväg längs länsväg 160 över hela Tjörn.

Det var förra hösten som Tjörns kommun fattade beslut att begära statligt stöd för en satsning på cykelvägar i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden skickade en prioriteringslista till Västra Götalands-regionen som har pottpengar för cykelsatsningar inom ramen för den regionala planen som gäller fram till 2029. Enligt regionen finns 147 miljoner avsatta för cykelprojekt under prioriteringsomgången 2022-2025. Kommunerna måste vara med och finansiera projekten med 50 procent vilket innebär att det sammanlagda prioriteringsutrymmet i länet blir 300 miljoner.

Lars Carlsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden på Tjörn, konstaterar i dag att det kommer inte att bli några nya cykelvägar alls om inte staten är beredd att betala hälften.

– Nej, det är uteslutet att vi kan göra dessa satsningar själva och det är också ekonomiskt ohållbart, säger Lars Carlsson. Vi har äskat medel till tre projekt på sammanlagt 5,8 kilometer.

Den tyngsta och mest kostsamma delen är en cykelväg längs länsväg 160 på östra Tjörn mot Orust från Sörbyvägen efter gamla Myggenäs fram till Skåpesundsbron. Det är två delsträckor, en första fram till Sundsbyvägen och en andra till Skåpesundsbron. På denna hårt trafikerade sträcka finns idag inga cykelvägar överhuvudtaget utan cyklisterna får samsas med bilister på den hårt trafikerade länsväg 160. På andra sidan Skåpesundsbron finns däremot cykelväg fram till Varekil.

Med en schablonkostnad på 6 500 kronor per löpmeter skulle cykelvägarna på Tjörn kosta drygt 37 miljoner totalt, varav alltså drygt 18 statliga miljoner och lika många kommunala. Bara en cykelväg mellan Myggenäs och Skåpesundsbron kostar enligt denna beräkning 32 miljoner totalt.

I oktober-november kan besked väntas om det blir några pengar till cykelvägarna på Tjörn och ett statligt medfinansieringsavtal skrivs i så fall våren 2021.

Lasse Andrée

lasse.andree@lokaltidningensto.se