Inga stora problem trots höga vattenflöden

Vattenflödena i skog och mark är höga men trots det är översvämningstillbuden få. Räddningstjänsten på Orust har inte hittills behövt…