Inga svar om Spekerödsbranden

Polisen har gjort en teknisk undersökning av det nerbrunna huset i Spekeröd. Men än har de inte fått något svar…