• Ingen begränsning för fackling

  Eftersom facklingen är en säkerhetsåtgärd kan man inte sätta någon gräns för hur ofta det får ske. 

  – Det handlar om säkerhet –  att inte få explosioner i anläggningen, säger Jan Ahlbom, länsstyrelsens tillsynsansvarige för Borealis. 

  Däremot måste företaget anmäla till länsstyrelsen om de facklar längre än 15 minuter, och det ställs krav på att den sotande facklingen ska hållas till ett minimum. 

  – Att det blir fackling får man räkna med, men den situation som var den 31 mars var något annat där en av de pannor som producerar ånga lade ner vilket gjorde att man fick en kraftig sotande fackling. Där bedömer vi att man inte haft tillräcklig kapacitet. Vi vill ju att den sotande facklingen ska bort helt, och är förhoppningsfulla om att så ska ske. Men det är stora förändringar som ska till, säger Jan Ahlbom.

  Han betonar att facklingen endast var en del i myndighetens beslut att åtalsanmäla Borealis  för miljöbrott, och att huvudanledningen var det utsläpp av en typ av industriell lacknafta som skedde till Askeröfjorden den 1 april i år. 

  – Det var ju öringspremiär så det var många fiskare som reagerade, men det dröjde ändå innan vi förstod att det var ett betydande utsläpp. Omfattningen vet vi inte ännu, men det kan påverka fiskar och andra vattenlevande djur och vi vill nu att åklagare gör en bedömning av om det skett av oaktsamhet och därmed är ett miljöbrott. 

  Lotta Hohner

  Läs mer om anmälan mot Borealis

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar