Ingen dagverksamhet för äldre

Stenungsunds kommun har bestämt att biståndsbeviljad dagverksamhet för äldre ska hållas stängd tills vidare. Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att äldre personer ska undvika offentliga platser.

Förslaget om att stänga ute personer över 70 år från den biståndsbedömda dagverksamheten ligger som ett ärende på kommunstyrelsens agenda inför sammanträdet 16 april, men kommer inte att tas upp då. För att kunna stänga ner verksamheten omgående har kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson (S) redan fattat ett direkt ordförandebeslut om åtgärden.

Stängningen av dagverksamheten berör omkring 35 personer och har införts för som en försiktighetsåtgärd. Med stängningen så anses riskerna för smittspridning av Covid-19 minskas till personer som bor i kommunens äldreboenden där många tillhör högriskgruppen. Bägge dagverksamheterna bedrivs på Tallåsen.

Det var i förra veckan som Folkhälsomyndigheten gick ut med sin rekommendation om att personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra så långt det är möjligt tills vidare då risknivån för spridning av viruset är den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning.

Beslutet gäller tills vidare tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.

Berörda och anhöriga har informerats av kommunen.

Annika Sahlin Ottosson

annika.sahlin@lokaltidngensto.se