Ingen ekonomisk vinst att ha egen räddningstjänst

Det finns inga ekonomiska vinster att göra för Stenungsund om kommunen skulle bryta sig ur Räddningstjänstförbundet och återgå till egen…