Ingen granskning av fakturor

Det blir ingen speciell kommunal granskning av de advokatfakturor som advokatfirman Frontadvokater i Göteborg lämnat in till Tjörns kommun för…