Ingen ny hastighetsgräns för tågen

En hastighetsgräns för tåg som transporterar farligt gods genom centrala Stenungsund på Bohusbanan är inte praktiskt genomförbar. Det måste vara…