Ingen ökning av fisken trots fredad zon

Trots att fiskeförbud rått i fredningsområden norr om Orust, främst Havstensfjorden, har det inte skett någon ökning av fiskebestånden som…